Парадак разгляду зваротаў грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб

Звароты грамадзян, юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (далей, калі не пазначана іншае, – звароты), якія паступаюць на адрас Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці разглядаюцца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Пра звароты грамадзян і юрыдычных асоб" (далей – Закон), Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка 2007 г. № 498 "Пра дадатковыя меры па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб".

Звароты ў Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Брэсцкай вобласці могуць быць пададзены заяўнікам у пісьмовай альбо электроннай форме, а таксама выкладзены ў вуснай форме падчас асабістага прыёму. 

Дадаткова паведамляем, што папярэдні запіс на асабісты прыём грамадзян, юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў і іх прадстаўнікоў да кіраўніцтва Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці вядзецца сакратаром прыёмнай Пекун Наталляй Сцяпанаўнай  пa тэлефоне 8 (0162) 20-29-28.

Патрабаванні, якія прад'яўляюцца да зваротаў

Звароты выкладаюцца на беларускай альбо рускай мове. 

Звароты разглядаюцца па сутнасці, калі ўтрымліваюць пытанні, вырашэнне якіх адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці і адпавядаюць патрабаванням заканадаўства. 

Тэкст звароту павінен паддавацца прачытанню. 

Рукапісныя звароты павінны быць напісаны выразным, разборлівым почыркам. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў. У зваротах павінна ўтрымлівацца інфармацыя пра вынікі іх папярэдняга разгляду з дадаткамі (пры наяўнасці), якія могуць пацвердзіць гэтую інфармацыю. 

Ананімныя звароты, гэта значыць звароты заяўнікаў, у якіх не пазначаны прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) альбо ініцыялы грамадзяніна ці адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) альбо назва юрыдычнай асобы (поўная альбо скарочаная) альбо яго месца знаходжання альбо названыя дадзеныя не адпавядаюць рэчаіснасці, не падлягаюць разгляду, калі толькі яны не ўтрымліваюць звестак пра злачынства, якое рыхтуецца, здзяйсняецца ці будзе здзейснена.

У пісьмовым звароце грамадзян павінны быць: 

 • назва і (альбо) адрас арганізацыі альбо пасада асобы, якой накіроўваецца зварот;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) альбо ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
 • выкладанне сутнасці звароту;
 • асабісты подпіс грамадзяніна (грамадзян).

У пісьмовым звароце юрыдычных асоб павінны быць: 

 • назва і (альбо) адрас арганізацыі альбо пасада асобы, якой накіроўваецца зварот;
 • поўная назва юрыдычнай асобы і яго месца знаходжання;
 • выкладанне сутнасці звароту;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты;
 • асабісты подпіс кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты, завераны пячаткай юрыдычнай асобы;
 • да пісьмовых зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, прыкладаюцца дакументы, якія могуць пацвердзіць іх паўнамоцтвы.

Пісьмовыя звароты грамадзян і юрыдычных асоб, якія змяшчаюць пытанні, вырашэнне якіх адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці, могуць быць накіраваны на адрас:

224030, г.Брэст, пр. П.М.Машэрава, 18.


Звяртаем увагу, што электронныя звароты – гэта звароты, якія размячаюцца ў рубрыцы «электронныя звароты», падраздзелах «электронныя звароты грамадзян», «электронныя звароты юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў» на афіцыйным сайце Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці у глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт (brest@belstat.qov.by).

Электронныя звароты накіроўваюцца ў Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Брэсцкай вобласці шляхам размяшчэння ў рубрыцы «электронныя звароты», падраздзелах «электронныя звароты грамадзян», «электронныя звароты юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў» на афіцыйным сайце Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці у глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт. 

Звароты, якія паступілі праз глабальную камп’ютарную сетку Інтэрнэт на адрас электроннай пошты, рэгістрацыі, а таксама разгляду не падлягаюць і адказы па іх не накіроўваюцца.

У электронным звароце грамадзяніна ў абавязковым парадку павінна быць:

 • назва і (альбо) адрас арганізацыі альбо пасада асобы, якой накіроўваецца зварот;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) альбо ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
 • выкладанне сутнасці звароту;
 • адрас электроннай пошты заяўніка.
У электронным звароце юрыдычнай асобы і індывідуальнага прадпрымальніка ў абавязковым парадку павінна быць:
 • назва і (альбо) адрас арганізацыі альбо пасада асобы, якой накіроўваецца зварот;
 • поўная назва юрыдычнай асобы і індывідуальнага прадпрымальніка і яго месца знаходжання;
 • выкладанне сутнасці звароту;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты;
 • адрас электроннай пошты заяўніка.
Да электронных зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца электронныя копіі дакументаў, якія могуць пацвердзіць іх паўнамоцтвы.

Да формаў электронных зваротаў неабходна прымацоўваць дадатковыя дакументы і (альбо) звесткі (дакументы, якія могуць пацвердзіць паўнамоцтвы прадстаўнікоў заяўнікаў, дакументы пра вынікі папярэдняга разгляду зваротаў і іншыя дакументы і (альбо) звесткі, неабходныя для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах).

Дапушчальнымі фарматамі для прымацаваных дакументаў і (альбо) звестак у электронным выглядзе і іх графічных вобразаў на папяровых носьбітах (сканаў) з'яўляюцца Portable Document Format/A (PDF/A), Office Open XML (DOCX), двайны фармат з разметкай (DOC), Rich Text Format (RTF), тэкставы файл (TXT), Open Document Format (ODT), фармат архівавання і сціску дадзеных (ZIP, RAR), Portable Network Graphics (PNG), Tagged Image File Format (TIFF), Joint Photograph Experts Group ( JPEG), Joint Photograph Group (JPG).

У заяўніка ёсць права адазваць электронны зварот шляхам падачы пісьмовай заявы альбо накіравання заявы ў электроннай форме, таксама на абскарджанне адказу на зварот альбо рашэння пра пакіданне звароту без разгляду па сутнасці ў суд у парадку, усталяваным заканадаўствам.

У выпадку, калі паступаючыя электронныя звароты аналагічнага зместу ад розных заяўнікаў носяць масавы характар (больш за дзесяць зваротаў), адказы на такія звароты могуць размяшчацца на афіцыйным сайце ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт без накіравання адказаў (абвестак) заяўнікам.

Тэрміны пры разглядзе зваротаў

Рэгістрацыя зваротаў ажыццяўляецца ў дзень іх паступлення ва ўсталяваным парадку. Звароты, якія паступілі ў непрацоўны дзень (непрацоўны час), рэгіструюцца не пазней чым у першы, наступны за ім працоўны дзень.

Звароты, якія паступілі ў Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Брэсцкай вобласці і якія адносяцца да яго кампетэнцыі, разглядаюцца цягам 15 каляндарных дзён з дня, наступнага за днём іх рэгістрацыі. Пры неабходнасці тэрмін разгляду зваротаў можа быць падоўжаны да 1 месяца.

У выпадку, калі для вырашэння выкладзеных у звароце пытанняў неабходна здзяйсненне пэўных дзеянняў (выкананне работ, аказанне паслуг), атрыманне інфармацыі ў тэрміны, якія перавышаюць месячны тэрмін, заяўнікам у тэрмін не пазней 1 месяца з дня, наступнага за днём паступлення зваротаў, накіроўваецца пісьмовае паведамленне пра прычыны перавышэння месячнага тэрміну і тэрміны здзяйснення такіх дзеянняў (выканання работ, аказання паслуг) альбо тэрміны разгляду зваротаў па сутнасці.

Калі пісьмовы зварот адпавядае ўсім патрабаванням, але змешчаныя ў ім пытанні не адносяцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці, цягам 5 працоўных дзён зварот накіроўваецца для разгляду арганізацыі ў адпаведнасці з яе кампетэнцыяй з апавяшчэннем у той жа тэрмін заяўніка альбо ў той жа тэрмін зварот пакідаецца без разгляду па сутнасці з апавяшчэннем пра гэта заяўніка з указаннем прычыны і тлумачэннем, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у звароце.

Пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці

Пісьмовыя звароты пакідаюцца без разгляду па сутнасці, калі:

 • выкладзены не на беларускай альбо рускай мове;
 • не ўтрымліваюць назвы і (альбо) адраса арганізацыі альбо пасады асобы, якой накіроўваецца зварот, прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) альбо ініцыялаў грамадзяніна, адраса яго месца жыхарства (месца знаходжання), сутнасці звароту, асабістага подпісу грамадзяніна (для грамадзян);
 • не ўтрымліваюць назвы і (альбо) адраса арганізацыі альбо пасады асобы, якой накіроўваецца зварот, поўнай назвы юрыдычнай асобы, яго месца знаходжання, прозвішча і ўласнага імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты, сутнасці звароту, асабістага подпісу кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты, заверанага пячаткай юрыдычнай асобы (для юрыдычных асоб);
 • у зваротах змяшчаюцца нецэнзурныя альбо абразлівыя словы і выразы;
 • да пісьмовых зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, не прыкладаюцца дакументы, якія могуць пацвердзіць іх паўнамоцтвы;
 • звароты носяць ананімны характар, за выключэннем зваротаў, якія змяшчаюць звесткі аб падрыхтоўцы, учыняемым або ўчыненым злачынстве альбо іншым правапарушэнні.

Ананімныя звароты - гэта  звароты заяўнікаў, у якіх не ўказаны прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) альбо ініцыялы грамадзяніна або адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) і (або) месца працы (вучобы) альбо найменне юрыдычнай асобы (поўнае ці скарочанае) або яго месца знаходжання.

 • утрымліваюць тэкст, які не паддаецца прачытанню;
 • звароты падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам пра канстытуцыйнае судаводства, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам пра адміністрацыйныя працэдуры, зваротаў работніка да наймальніка, а таксама іншых зваротаў, у дачыненні да якіх заканадаўчымі актамі ўсталяваны іншы парадак іх падачы і разгляду;
 • звароты ўтрымліваюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці , у тым ліку, калі заўвагі і (альбо) прапановы, унесеныя ў кнігу заўваг і прапаноў, не адносяцца да дзейнасці Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці;
 • быў прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі;
 • заяўнікам быў пададзены паўторны зварот, у тым ліку занесены ў кнігу заўваг і прапаноў, калі ён ужо быў разгледжаны па сутнасці і ў ім не ўтрымліваюцца новыя абставіны, якія маюць значэнне для разгляду звароту па сутнасці;
 • з заяўнікам спынена перапіска па выкладзеных у звароце пытаннях.

Вусныя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі:

 • не прад'яўлены дакументы, якія могуць засведчыць асобу заяўнікаў, іх прадстаўнікоў, а таксама дакументы, якія могуць пацвердзіць паўнамоцтвы прадстаўнікоў заяўнікаў;
 • звароты ўтрымліваюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якой праводзіцца асабісты прыём;
 • заяўніку падчас асабістага прыёму ўжо быў дадзены вычарпальны адказ на пытанні, якія яго цікавяць, альбо перапiска з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях была прыпынена;
 • заяўнік падчас асабістага прыёму дапускае ўжыванне нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў.

Рашэнне пра пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці прымае начальнiк Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці альбо яго намеснікі.


Абскарджанне адказаў на звароты

Адказ Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці на зварот альбо рашэнне пра пакіданне звароту без разгляду па сутнасці можа быць абскарджана ў Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь.

Адказ Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь на зварот альбо рашэнне пра пакіданне звароту без разгляду па сутнасці можа быць абскарджана ў суд у парадку, усталяваным заканадаўствам.


Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
224701, Брэст, праспект Машэрава, 18
Эл. пошта: brest@belstat.gov.by
ГСУ Брэсцкай вобл. у Instagram www.instagram.com/brestgsu і  Telegram https://t.me/BrestGsu