Палажэнне аб Галоўным статыстычным упраўленні Брэсцкай вобласці


РАЗДЗЕЛ 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Брэсцкай вобласці (далей – Галоўнае ўпраўленне) з'яўляецца тэрытарыяльным органам дзяржаўнай статыстыкі, ажыццяўляе рэгуляванне і кіраванне дзяржаўнай статыстыкай у Брэсцкай вобласці.

Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца дзяржаўным органам, падпарадкаваным непасрэдна Нацыянальнаму статыстычнаму камітэту Рэспублікі Беларусь (далей – Белстат).

2. Галоўнае ўпраўленне ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі, актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным стандартам Рэспублікі Беларусь СТБ ISO 9001-2015 "Сістэмы менеджменту якасці. Патрабаванні", зацверджаным пастановай Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 58, іншымі актамі заканадаўства, загадамі, указаннямі Белстата, дакументамі сістэмы менеджменту якасці органаў дзяржаўнай статыстыкі (далей – СМЯ), сапраўдным становішчам і незалежна пры ажыццяўленні дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці.

3. Галоўнае упраўленне з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае бягучы (разліковы) рахунак і іншыя рахункі ў банках, пячатку і бланкі з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і са сваёй назвай.

4. У структуру Галоўнага ўпраўлення ўваходзяць аддзелы статыстыкі ў раёнах і гарадах.

5. Фінансаванне дзейнасці Галоўнага ўпраўлення ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам.

6. Маёмасць Галоўнага ўпраўлення знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь і замацавана за ім на праве аператыўнага кіравання.

  

РАЗДЗЕЛ 2

АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ, ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

7. Асноўнымі задачамі Галоўнага ўпраўлення з'яўляюцца:

7.1. ажыццяўленне дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці з захаваннем прынцыпаў дзяржаўнай статыстыкі;

7.2. задавальненне патрэбы грамадства, дзяржавы і міжнароднай супольнасці ў афіцыйнай статыстычнай інфармацыі.

8. Галоўнае ўпраўленне мае права:

8.1. атрымліваць на бязвыплатнай аснове ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый інфармацыю, у тым ліку адміністрацыйныя дадзеныя, неабходную для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.2. атрымліваць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, звесткі з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, іншых рэгістраў (рэестраў), баз (банкаў) дадзеных, вядзенне якіх ажыццяўляецца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, а пры правядзенні праверак таксама з баз (банкаў) дадзеных правяраемых суб'ектаў;

8.3. фарміраваць і весці статыстычны рэгістр;

8.4. атрымліваць на бязвыплатнай аснове, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўствам, ад рэспандэнтаў першасныя статыстычныя дадзеныя, у тым ліку інфармацыю, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, у аб'ёме і тэрміны, названыя ў формах дзяржаўных статыстычных назіранняў;

8.4.1 збіраць, апрацоўваць, захоўваць персанальныя дадзеныя фізічных асоб, атрымліваць персанальныя дадзеныя фізічных асоб ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама выкарыстоўваць такія дадзеныя без пісьмовай згоды фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.5. атрымліваць у парадку, устаноўленым Белстатам, ад дзяржаўных арганізацый, упаўнаважаных на вядзенне дзяржаўнай статыстыкі, на бязвыплатнай аснове першасныя статыстычныя дадзеныя і афіцыйную статыстычную інфармацыю па праведзеных нецэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіраннях;

8.6. правяраць дакладнасць першасных статыстычных дадзеных шляхам супастаўлення іх з дадзенымі першасных уліковых і іншых дакументаў, наведваць з гэтай мэтай тэрыторыю і памяшканні (акрамя жылых) дзяржаўных органаў, іншых арганізацый (за выключэннем арганізацый, якія ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь карыстаюцца дыпламатычным імунітэтам), іх адасобленых падраздзяленняў, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў;

8.7. атрымліваць ад рэспандэнтаў неабходныя тлумачэнні і матэрыялы ў выпадку выяўлення скажэнняў у дадзеных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці;

8.8. даваць рэспандэнту абавязковыя для выканання ўказанні аб устараненні выяўленых скажэнняў ў дадзеных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці і ўносіць адпаведныя змяненні ў афіцыйную статыстычную інфармацыю;

8.9. прымаць у межах сваёй кампетэнцыі рашэнні, абавязковыя для выканання рэспандэнтамі, у тым ліку змяняць рэспандэнтам парадак прадстаўлення першасных статыстычных дадзеных;

8.10. даваць тлумачэнні аб арганізацыі і вядзенні дзяржаўнай статыстыкі ў Брэсцкай вобласці, аб выкарыстанні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі, каментаваць няправільнае выкарыстанне або трактоўку афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.11. прыцягваць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, юрыдычных і фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў;

8.12. ажыццяўляць супрацоўніцтва са статыстычнымі органамі замежных дзяржаў і міжнароднымі арганізацыямі ў галіне статыстыкі;

8.13. распаўсюджваць на платнай аснове, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўствам, афіцыйную статыстычную інфармацыю і аказваць іншыя інфармацыйныя паслугі праз дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Белстату;

8.14. карыстацца іншымі правамі, прадугледжанымі заканадаўствам. 

9. Галоўнае ўпраўленне, у адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі, абавязана:

9.1. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прапановы па ўдасканаленні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі для арганізацыі і правядзення цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў і фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.2. прымаць удзел у распрацоўцы праектаў стратэгіі развіцця дзяржаўнай статыстыкі і праграмы статыстычных работ;

9.3. арганізоўваць і праводзіць цэнтралізаваныя дзяржаўныя статыстычныя назіранні;

9.4. забяспечваць рэспандэнтаў на бязвыплатнай аснове бланкамі формаў цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў, указаннямі па іх запаўненні ў колькасці, неабходнай для іх прадстаўлення на папяровым носьбіце ў адрасы, названыя ў гэтых формах, і (або) прадастаўляць рэспандэнтам доступ да спецыялізаванага праграмнага забеспячэння для складання і прадстаўлення формаў цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў у выглядзе электроннага дакумента;

9.5. ажыццяўляць метадалагічнае кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў;

9.6. забяспечваць канфідэнцыяльнасць першасных статыстычных дадзеных і іх выкарыстанне ў мэтах выканання задач дзяржаўнай статыстыкі;

9.6.1 фарміраваць афіцыйную статыстычную інфармацыю;

9.7. прадстаўляць афіцыйную статыстычную інфармацыю мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, Саветам дэпутатаў, тэрытарыяльным органам дзяржаўнага кіравання Брэсцкай вобласці, а таксама распаўсюджваць афіцыйную статыстычную інфармацыю іншым карыстальнікам у парадку, устаноўленым заканадаўствам;

9.8. забяспечваць роўны доступ карыстальнікаў да афіцыйнай статыстычнай інфармацыі і метадалогіі яе фарміравання;

9.9. забяспечваць вядзенне баз (банкаў) дадзеных афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.10. забяспечваць функцыянаванне інфармацыйных сістэм, якія выкарыстоўваюцца ў органах дзяржаўнай статыстыкі;

9.11. забяспечваць захаванасць інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана;

9.12. ва ўстаноўленым парадку разглядаць звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Галоўнага ўпраўлення;

9.13. забяспечваць мабілізацыйную падрыхтоўку Галоўнага ўпраўлення, а таксама кантроль і каардынацыю дзейнасці аддзелаў статыстыкі ў раёнах і гарадах па іх мабілізацыйнай падрыхтоўцы;

9.13.1 ажыццяўляць дзяржаўную статыстычную дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі дакументаў СМЯ;

9.14. выконваць іншыя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам.


 РАЗДЗЕЛ 3

ОРГАНЫ КІРАВАННЯ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

10. Галоўнае ўпраўленне ўзначальвае начальнік, які назначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады Старшынёй Белстата.

11. Начальнік Галоўнага ўпраўлення падпарадкоўваецца Старшыні Белстата.

12. Начальнік Галоўнага ўпраўлення мае двух намеснікаў, у тым ліку аднаго першага.

Намеснікі начальніка Галоўнага ўпраўлення прызначаюцца на пасады і вызваляюцца ад пасады Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

13. Начальнік Галоўнага ўпраўлення:

13.1. кіруе дзейнасцю Галоўнага ўпраўлення і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на Галоўнае ўпраўленне задач;

13.2. сцвярджае структуру і штатны расклад Галоўнага ўпраўлення ў межах устаноўленай агульнай колькасці работнікаў Галоўнага ўпраўлення і фонду аплаты іх працы ў парадку, які вызначаецца Белстатам;

13.3. размяркоўвае абавязкі паміж намеснікамі начальніка Галоўнага ўпраўлення, вызначае паўнамоцтвы кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення;

13.4. сцвярджае палажэнні аб структурных падраздзяленнях Галоўнага ўпраўлення;

13.5. выключаны;

13.6. прымае на працу і звальняе работнікаў Галоўнага ўпраўлення ў адпаведнасці з заканадаўствам;

13.7. арганізоўвае падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі работнікаў Галоўнага ўпраўлення;

13.8. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прадстаўлення аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі, прысваенні ганаровых званняў і прымяненні іншых формаў падтрымкі да работнікаў Галоўнага ўпраўлення;

13.9. рэалізуе ў адпаведнасці з заканадаўствам, у межах сваёй кампетэнцыі, права на валоданне, карыстанне і распараджэнне дзяржаўнай маёмасцю, якая адносіцца да рэспубліканскай уласнасці;

13.10. дзейнічае без даверанасці ад імя Галоўнага ўпраўлення, прадстаўляе яго інтарэсы ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем, у парадку, устаноўленым заканадаўствам, распараджаецца сродкамі і маёмасцю Галоўнага ўпраўлення, адкрывае рахункі ў банках, заключае дагаворы ў межах сваёй кампетэнцыі;

13.11. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

14. У Галоўным упраўленні ствараецца калегія, у склад якой уваходзяць начальнік Галоўнага ўпраўлення (старшыня калегіі), яго намеснікі, кіраўнікі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення.

Колькасць і персанальны склад калегіі зацвярджаюцца Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

Пасяджэння калегіі праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей аднаго разу ў месяц. У адсутнасць начальніка Галоўнага ўпраўлення пасяджэнне калегіі праводзіцца яго першым намеснікам.

Пасяджэнне калегіі лічыцца правамоцным, калі на ім прысутнічае не менш дзвюх трацін членаў калегіі.

Рашэнні калегіі прымаюцца простай большасцю галасоў яе членаў, прысутных на пасяджэнні, і афармляюцца пратаколамі. У выпадку роўнасці галасоў прынятым лічыцца рашэнне, за якое прагаласаваў старшыня.

 


Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
224701, Брэст, праспект Машэрава, 18
brest@belstat.gov.by
www.instagram.com/brestgsu t.me/BrestGsu